Voorwaarden voor deelname Kunst Wageningen 2019

Kosten Deelname

De kosten voor deelname voor de twee dagen van Kunst Wageningen 2019 zijn definitief vastgesteld op € 145,- voor een stand of een podium en € 115,- voor een tafel (voor sieradenmakers). Men kan alleen maar voor twee dagen meedoen, deelnemen op slechts één van beide dagen is niet mogelijk.

Voor de deelnamekosten krijg je één van de onderstaande presentatiemogelijkheden, afhankelijk van je werk:

Voor ‘plat werk’ een stand 3 x 1 meter, dus 5 strekkende meter wandruimte met twee lampen.

Voor ruimtelijk werk een podium van ca 3 m2, op hoogte te zetten van 20, 40, 60, 80 of 100 cm.
Voor de sieradenontwerpers een tafel van 1 x 2 meter.

Ballotage / Selectie

Alle inschrijvingen worden geballoteerd, met als doel ieder jaar tot een evenwichtig aanbod te komen. Bij de selectie wordt gekeken naar kwaliteit en diversiteit van het werk. Eerdere deelname of afwijzing is geen garantie voor deelname in een volgend jaar. 

Afmelden

In april 2019 geven we de aanmelders bericht of zij geselecteerd zijn voor Kunst Wageningen 2019. Dan pas vragen we je te betalen voor je deelname. Na betaling is je deelname definitief.

Mocht je na selectie en betaling onverhoopt moeten afmelden, en doe je dat voor 15 juni 2019, dan brengen we je € 50,- administratiekosten in rekening. Wanneer je annuleert na 15 juni, kunnen we helaas de kosten voor deelname niet restitueren.

Afmeldingen dienen schriftelijk te worden gedaan.

Indeling

De organisatie stelt zelf een indeling samen en n.a.v. daarvan vindt plaatsaanwijzing plaats. De organisatie behoudt zich het recht voor, die objecten te verwijderen die niet met het beoogde kwaliteitsniveau overeenkomen.

Verantwoordelijkheid voor het werk

Je blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor je werk ten tijde van Kunst Wageningen. Je werk wordt door ons niet verzekerd tijdens Kunst Wageningen. De organisatie en de locatie aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade en/of diefstal aan werken of goederen van de deelnemers. De kunstenaar is verantwoordelijk voor een nette presentatie van het werk.

Nalatigheid

Bij nalatigheid of wangedrag van een deelnemer heeft de organisatie het recht iemand van de deelnemerslijst te schrappen. Daarmee vervallen alle bovengenoemde rechten. Het inschrijfgeld zal niet worden gerestitueerd.

 Overmacht

Mocht kort voor of tijdens Kunst Wageningen besloten worden om deze af te lasten om redenen buiten de invloedssfeer van de Kunst Wageningen organisatie (bijv. extreme weersomstandigheden, schokkende gebeurtenissen) dan is het niet mogelijk de organisatie aansprakelijk te stellen voor gemaakte directe of indirecte kosten.

Stroom

De stroom is inclusief. Je dient wel zelf te zorgen voor een deugdelijke en geaarde verdeelstekker. Ondeugdelijke verdeelstekkers mogen op last van de brandweer niet worden gebruikt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de kunstenaars!