Formele regels

Wij houden niet zo van formele regels, maar zijn daarnaast ook wel van de duidelijke afspraken. Vandaar dat we toch het één en ander hebben vastgelegd in de voorwaarden voor deelname hiernaast.

Uiteraard hopen we dat we op een aantal regels nooit terug hoeven te vallen. Tenslotte willen wij allemaal, organisatie en kunstenaars, een goede, gezellige en inspirerende kunstmarkt neerzetten.

 

Voorwaarden voor deelname

Kosten deelname

De kosten voor deelname zijn definitief vastgesteld op € 110,- voor twee dagen (€ 80,- voor sieradenpresentaties). Hiervoor krijg je één van de onderstaande presentatiemogelijkheden, afhankelijk van je werk:

Voor ‘plat werk’
stand 3 x 1 meter, dus 5 strekkende meter wandruimte met twee lampen

Stand kunstmarkt

Voor ruimtelijk werk
een podium / sokkels van ca 3 m2.

Voor de sieradenontwerpers
een vitrine met 3 glasplaten (43 x 32 cm) en een extra tafel

Afmelding
Bij afmelding tot 8 weken voor de kunstmarkt brengen we € 25,- administratiekosten in rekening. Wanneer je annuleert binnen 8 weken voor de data van de kunstmarkt, worden de kosten voor deelname niet gerestitueerd. Pas na ontvangst van je betaling is je deelname definitief.

Afmeldingen dienen schriftelijk te worden gedaan.

Stroom
De stroom is inclusief. Je dient wel zelf te zorgen voor een deugdelijke en geaarde verdeelstekker. Ondeugdelijke verdeelstekkers mogen op last van de brandweer niet worden gebruikt. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de kunstenaars!

Ballotage / Selectie
Alle inschrijvingen worden geballoteerd, met als doel ieder jaar tot een evenwichtig aanbod te komen. Bij de selectie wordt gekeken naar kwaliteit en diversiteit van het werk. Eerdere deelname of afwijzing is geen garantie voor deelname in een volgend jaar.

Indeling
De organisatie stelt zelf een indeling samen en n.a.v. daarvan vindt plaatsaanwijzing plaats. De organisatie behoudt zich het recht voor, die objecten te verwijderen die niet met het beoogde kwaliteitsniveau overeenkomen.

Verantwoordelijkheid voor het werk
Je blijft te allen tijde zelf voor je werk verantwoordelijk ten tijde van de Kunstmarkt. Je werk is dus niet verzekerd tijdens de Kunstmarkt. De organisatie en de locatie aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade en/of diefstal aan werken of goederen van de deelnemers. De kunstenaar is verantwoordelijk voor een nette presentatie van het werk.

Nalatigheid
Bij nalatigheid of wangedrag van een deelnemer heeft de organisatie het recht iemand van de deelnemerslijst te schrappen. Daarmee vervallen alle bovengenoemde rechten. Het inschrijfgeld zal niet worden gerestitueerd.

Overmacht
Mocht kort voor of tijdens de Kunstmarkt besloten worden om deze af te lasten om redenen buiten de invloedsfeer van de Kunstmarkt organisatie(bijv. extreme weersomstandigheden, schokkende gebeurtenissen) dan is het niet mogelijk de organisatie aansprakelijk te stellen voor gemaakte directe of indirecte kosten.